דאגה לפרנסת עורכי הדין

  • החלת שכר טרחה מינימלי מחייב:
    התחרות הפראית בשוק דוחקת עורכי דין רבים להסכים לטפל בתיקים תמורת שכר מבזה, בזמן שהלשכה עומדת מנגד ואינה עושה דבר. אני מתחייב לשים לכך סוף ולהפוך את שכר הטרחה המומלץ בתקנות לשכר טרחה מחייב, שיכבד את עורכי הדין, יחלץ אותם מהכורח להעמיס על עצמם כמות לא סבירה של תיקים, וישמור על איכות הייצוג המשפטי.
  • הסדרת נושא המגשרים:
    רק עורך דין או בעל תואר ראשון בגישור יוכל לשמש כמגשר – נקודה. סכסוך משפטי אינו בהכרח פשוט יותר אם הוא נדון מחוץ לגבולות בית המשפט, והסדרתו בצורה הוגנת דורשת הכרה מקצועית ומעמיקה עם החוק. מגשרים חסרי הכשרה פוגעים בלקוחות תמימים ומסיגים את גבול המקצוע. אנו נשים לכך סוף.
  • העלאת דמי השירות הנוטריוני:
    עבודת הנוטריון איננה חלטורה, וכיו"ר לשכת עורכי הדין אוודא שהשלכה תפסיק להתייחס אליה ככזו. אני מתחייב לפעול להעלאת דמי השירות הנוטריוני הקבועים בתקנות, כדי לשים סוף למצב הנוכחי שדוחק את הנוטריונים לעבוד בשיטת הסרט הנע.