הלשכה והחברה הישראלית

  • עריכת דין אינה מקצוע טכני – היא מהווה גם מחויבות חברתית. לכן, לשכת עורכי הדין אינה יכולה להתבצר במגדל השן – היא חייבת להיות מעורה ומעורבת בנעשה בחברה הישראלית.
  • בכוונתי להקים יחידה חברתית שתפקידה יהיה לפתח פעילויות של סיוע והתנדבות בקהילה, תוך דגש על הנגשת שירותים משפטיים לאוכלוסיות מוחלשות.
  • תוקם חטיבה חברתית, שתעבוד בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות למען הקהילה.