הפרדת האתיקה מהפוליטיקה

  • תבוצע הפרדה חדה וברורה בין מנגנוני הלשכה למנגנוני האתיקה.
  • יוטל איסור מוחלט על בעלי תפקידים ונבחרים בלשכה לפעול בתחום האתיקה, או לנסות להשפיע על קבלת ההחלטות בו.
  • בראש ועדות האתיקה יעמדו שופטים בדימוס.
  • מספר נציגי הציבור בוועדות יוגדל.
  • הועדות יפעלו מחוץ לבנייני הלשכה.