הצפת המקצוע

  • עריכת דין היא מקצוע שעוסק בדיני נפשות, וזוהי חובתה של הלשכה לשמור על רמתו הגבוהה.
  • לכל אדם מגיעה הזדמנות הוגנת להפוך לעורך דין, אך רק המובחרים יכולים לשאת בעול הייצוג המשפטי. לכן, הלשכה תציב רף מקצועי גבוה מאוד לכניסה לתחום עריכת הדין.
  • הפתרון העקום של עריכת בחינות הסמכה לא הוגנות יוחלף בהעלאת רף הקבלה ללימודים. כך נעלה את יוקרתם ונחסוך עוגמת מיותרת נפש מאלפי סטודנטים, שהשקיעו את מיטב כספם ומאמציהם רק כדי לגלות שנכשלו בבחינת ההסמכה.
  • בנוסף, תפעל הלשכה להארכת תקופת ההתמחות ולהוספת מבחני הסמכה במספר רמות: מבחנים עיוניים ברמה גבוהה, מבחנים מעשיים שונים, ועוד.