כבוד המקצוע, זכויות אדם ושלטון החוק

בעבר הלא רחוק עריכת דין ניצבה בצמרת רשימת המקצועות היוקרתיים. להיות עורך דין היה כבוד לא פחות גדול מלהיות רופא – ובצדק, שכן אנו עוסקים בדיני נפשות. בשנים האחרונות איבדנו את גאוות היחידה שלנו – ואני מתכוון להחזיר אותה. אני מתחייב להביא רוח חדשה ללשכה ולטהר ממנה את החוליים שאחזו בה, ואשר דרדרו את יוקרת המקצוע שלנו לשפל. אני מתחייב להחזיר את הכבוד לעורכי הדין! 

  • שמירה על זכויות האדם ועל שלטון החוק:
    לשכת עורכי הדין בראשותי תפעל להעצמת ההקפדה של מערכת המשפט וזרועות האכיפה על זכויות הנאשמים, בדגש על צמצום מעצרים והארכות מעצר מיותרות, מאבק בתופעת עינויי הדין, והחזרתה של חזקת החפות למעמדה הראוי. במקביל לתיקון הליקויים במערכת, אעמוד כחומה בצורה מול מי שינסה לפגוע בה ממניעים לא ענייניים.