מאבק בהצפת המקצוע:

אני מתנגד לפתרון העקום של ויסות מספר עורכי הדין באמצעות עריכת בחינות לא הוגנות. כיו"ר הלשכה אפעל להעלאה דרמטית של רף הקבלה ללימודי משפטים: כך נעלה את יוקרתם של הלימודים, ונווסת את מספר עורכי הדין מבלי לגרום עוול לאלפי צעירות וצעירים שמקדישים ממיטב זמנם וכספם רק כדי לגלות שנכשלו בבחינות ההסמכה.
אני מאמין כי השכלה היא זכות שחייבת להיות נגישה לכולם, אך רק המובחרות והמובחרים יכולים לשאת באחריות הכבדה של הייצוג המשפטי. לכן, במסגרת המהפכה האקדמית שנחולל בלימודי המשפטים, נבחן יצירת שני מסלולים נפרדים לתואר ראשון: לאלה שמיועדים לגשת לבחינות ההסמכה ולהפוך לעורכי דין, ולמי שמעוניין רק ברכישת השכלה משפטית. חלופה נוספת שאני מתכוון לבחון היא להחיל דרישת סף של תואר שני לשם הסמכה כעורך דין, בדומה לדרישות ההסמכה של פסיכולוגים.