ניצול מיטבי של כוחנו הצרכני

  • בכוונתי להרחיב באופן ניכר את הפעילות בתחום זה, ובין היתר להוסיף תחומים הקשורים בתפעול המשרד: ציוד משרדי, מחשוב וכדומה.
  • נקיים מכרזי מדף שהלשכה תפעיל ויועמדו לרשות עורכי הדין.
  • נחזק את מועדון הלקוחות תוך שימוש באפליקציה ייעודית, שתאפשר גישה טובה ויעילה יותר להטבות השונות.