עורכי דין בתחילת דרכם

  • אני מתחייב לפעול באופן אישי למען עורכות ועורכי הדין הצעירים, ולחזק אותם הן בפן הכלכלי והן בפן המקצועי.
  • במהלך שלוש השנים הראשונות, עורכי דין צעירים יהיו פטורים  מתשלום דמי החבר ללשכה.
  • במהלך אותן שנים נעניק להם סמינרים והשתלמויות מקצועיות ללא תשלום, או בסבסוד משמעותי.
  • יוקם מערך מנטורים עבור עורכי דין צעירים, במסגרתו יוכלו להתייעץ עם עורכי דין ותיקים, פרו-בונו.
  • כראש הלשכה אקיים דיאלוג מתמיד עם עורכי הדין הצעירים, על מנת לטפל בבעיות בהן הם נתקלים ולסייע להם. דלתי תהיה תמיד פתוחה.
  • יקבע, כאמור, שכר טרחה מינימלי מחייב, שיבטיח כי עורכי דין צעירים יוכלו להתפרנס בכבוד ולא ידחקו לטיפול בתיקים תמורת שכר לא הוגן, אשר פוגע לא רק בהם אלא גם באיכות הייצוג המשפטי.