שינוי מנגנון הלשכה והתקציב

  • תוכן תוכנית התייעלות ללשכה אשר תצמצם באופן ניכר את הוצאותיה.
  • מנגנון הלשכה יצומצם באופן דרמטי. פעילויות כפולות יבוטלו וכמוהם תפקידים שאינם נדרשים.
  • תוקם ועדת בדיקה חיצונית ובלתי תלויה להתנהלות הכספית של הלשכה.
  • ננהיג שקיפות מלאה ונשים סוף לקבלת ההחלטות בחדרי חדרים: הדיונים ייפתחו לכולם, ויונגשו לכלל עורכי הדין באמצעות הרשת.
  • יוחזר המוסד לבוררות, אשר בוטל בקדנציה האחרונה.
  • נחזיר את מרכז הכובד לפעילות המקצועית ונרחיב את מעגלי עורכי הדין המשתתפים בה.