שיתוף ציבור עורכי הדין בהחלטות

  • הלשכה תפעל בשקיפות מלאה, תפתח את דיוניה לציבור עורכי הדין ותשתף אותם בהחלטות המתקבלות.  
  • תוכנס לשימוש אפליקציה ייעודית חדשה לציבור עורכי הדין, שתבטיח נגישות למידע, שותפות של עורכי הדין בכל הנושאים שעל סדר היום והגדלת יכולתם להשפיע.