שכר טירחה מינימלי מחייב

יקבע שכר טרחה מינימלי מחייב (לא מקסימלי), אשר יבטיח את איכות הייצוג המשפטי וישים סוף לדחיקתם של עורכי דין רבים, ובייחוד הצעירים שבהם, להסכים לקבל תיקים תמורת שכר מבזה.